Есенен кръг на математически турнир „Математика без граници“

Регламент

Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България.

Есенен кръг – през м. октомври

Зимен кръг – през м. януари

Пролетен кръг – през м. март

Финал – края на м. юни/началото на м. юли

Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути.

Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор и 10 – със свободен отговор. Всяка вярно решена задача от № 1 до № 10 се оценява с 1 точка, а всяка вярно решена задача от № 11 до № 20 се оценява с до 2 точки (1 точка за непълен отговор; 2 точки за пълен отговор).

Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по брой решени задачи (точки).

При равен брой точки по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

ЕСЕН 2017

16 – 25 октомври 2017 г. – Провеждане на есенния кръг в удобен за училището ден.

Всички задачи, давани на турнира от есен 2013 до пролет 2017, може да видите тук:

5_клас_2017_bg