Зимен кръг на Математика без граници

Зимен кръг на Математика без граници

Място на провеждане : Национална търговска гимназия – Пловдив

Дата на провеждане: 28.01.2017 г.

Начален час : 10:00 ч.

Цена за участие: 9.00 лв.

Записването става  в Търговска къща, в двора на НТГ-Пловдив, всеки ден от

08:30 до 17:00 ч., до 26.01.2017 г. вкл.

 

Тел.  за контакти  :  0884/ 292 116

032/64-34-65