Материали 2017-2018

Сто (сто) задачи по математика за 5 клас

Проект: „Ремонт на моята стая“

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 5 КЛАС

Лице и периметър на изучени фигури

Подготовка за контролна работа – десетични и обикновени дроби, процент

Задачи от раздел „Десетични дроби“(процент, проста лихва, четене и интерпретиране на данни, зададени с таблица, диаграма, хистограма)

Задачи от движение

Превръщане на ДД в ОД и на ОД в ДД

Подготовка за класна работа

Учебен проект на раздел „Обикновени дроби“

Събиране и изваждане на смесени числа

Събиране и изваждане на обикновени дроби

Контролна работа: Обикновени дроби (разширяване, съкращаване, сравняване на дроби)

Контролна работа : „Делимост“

Входно ниво 1

Входно ниво 2

Входно ниво 3

Видео уроци – входно ниво