6-ти клас 2018-2019

Степенуване – Подготовка за контролна работа

Събиране, изваждане, сравняване на рационалви числа. Намиране на неизвестно число

Подготовка за класна работа – валчести_тела

Подготовка за класна работа – ръбести тела

Подготовка за контролна работа „Ръбести тела и геометрични фигури“

Окръжност. Кръг. Правилен многоъгълник

Тест – окръжност, кръг, правилен многоъгълник