Формули

Формули, които можете да ползвате на матура по математика 7 клас

Някои по-важни моменти от изучения материал в 5 и 6 клас

Правила за степенуване

Валчести тела

Ръбести тела

Лице и периметър на изучени фигури

Мерни единици

Десетични дроби

Видео уроци

Правоъгълен паралелепипед и куб – формули

Правоъгълен паралелепипед и куб – модели

Таблица на простите числа