Красимира Чеканова
учител пo математика
OУ „Райна Княгиня“
Пловдив