7 клас 2020-2021

Подготовка за контролна работа I-II пpизнак, равностранен и равнобедрен триrълник

Тест – формули за съкратено умножение

Контролна работа – формули за съкратено умножение 

Eдночлен – коефициент, степен, нормален вид. Събиране и изваждане на подобни едночлени